2023 APIA Sp. z o.o | Wszystkie prawa zastrzeżone

Kontakt

Centrala firmy:
 
Apia sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 66
80-244 Gdańsk

tel. 58 344 05 04 (pn - pt / 8.30 - 16.30)

NIP: 584-04-50-937
REGON: 190309804
KRS: 0000225553
BDO: 000022900

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 500 000 zł

Centrala

Sklepy APIA