Zasady sprzedaży

1. Dostępność towarów

2. Sposób dostawy

3. Czas realizacji zamówienia

4. Koszty wysyłki

5. Formy płatności

6. Wymiana lub zwrot towaru

7. ReklamacjeSprzedaż towarów w sklepie internetowym prowadzona jest w oparciu o zasoby magazynowe firmy Apia sp. z o.o. Dostępność towarów jest ograniczona. Baza towarów jest aktualizowana kilka razy dziennie. Dokładamy starań, aby dostępność towarów w sklepie internetowym była zgodna ze stanem faktycznym, jednak może zdarzyć się tak, iż towar widniejący w sklepie internetowym nie będzie już faktycznie dostępny z uwagi na zwłokę wynikającą z procesu aktualizacji bazy towarów. Otrzymają państwo wówczas e-mail z informacją, iż dany towar nie jest już dostępny, zamówienie zostanie anulowane a zapłata, o ile została dokonana, zostanie niezwłocznie zwrócona.

Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe i pełnowartościowe, jednakże, z uwagi na specyfikę branży obuwniczej, istnieje możliwość, iż niektóre egzemplarze oferowanego obuwia były wcześniej przymierzane przez innych Klientów. Jeżeli obuwie niemierzone nie będzie już dostępne, a jedyne dostępne obuwie będzie nosiło ślady przymierzania, zostaną Państwo o tym poinformowani przed dokonaniem płatności tak, aby możliwa była rezygnacja z zakupu.


Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sposób dostarczenia towaru wybiera zamawiający podczas procesu składania zamówienia.

Poczta Polska

Towary wysyłane są jako przesyłka priorytetowa z zadeklarowaną wartością. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej paczka pocztowa priorytetowa będzie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu nadania jeśli zostanie nadana do godz. 15:00. Paczka pocztowa nadana jako priorytetowa po godz. 15:00 traktowana będzie jako nadana w dniu następnym (podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym).

Firma kurierska

Przesyłki kurierskie doręczane są do końca dnia roboczego następującego po dniu wysyłki. Przesyłka może być doręczona przez kuriera w ciągu całego dnia, bez możliwości wskazania konkretnej godziny doręczenia, wobec tego ta forma wysyłki skierowana jest do osób, u których pod adresem doręczenia, przez cały dzień, będzie znajdował się ktoś mogący odebrać przesyłkę. Na list przewozowy wpisywany jest numer telefonu zamawiającego aby kurier mógł się z nim skontaktować przed dostarczeniem przesyłki.

Zamówiony towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu. System dopuszcza możliwość wpisania odrębnego adresu do wysyłki i do faktury. Podczas składania zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję.

Przed odbiorem przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy o sprawdzenie, czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu lub czy nie została skradziona. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w obecności kuriera niezbędne jest sporządzenie przez niego protokołu szkody. Prosimy nie odbierać przesyłki z uszkodzonym lub niekompletnym towarem. Po otrzymaniu zwrotu niedostarczonej przesyłki wyślemy do Państwa ponownie towar pełnowartościowy lub, w przypadku braku towaru na wymianę, dokonamy zwrotu zapłaconej ceny. O ile nieprawidłowości zostaną stwierdzone po odjeździe kuriera prosimy o poinformowanie nas o problemie listownie, telefonicznie lub przez e-mail. Towar zostanie wówczas wymieniony na koszt sprzedawcy lub otrzymają Państwo zwrot ceny towaru.

Paczkomaty InPost

Paczkomaty to nowoczesna i wygodna forma dostawy. Żółte jak słońce Paczkomaty znajdują się na stacjach benzynowych, przy hipermarketach i centrach handlowych oraz na całodobowych parkingach strzeżonych. Dzięki temu można odebrać paczkę po drodze z pracy, na uczelnię czy na zakupy… albo przy innej okazji. Korzystając z Paczkomatów unikamy kolejek i karteczek z awizo. Wystarczy numer telefonu i kod odbioru. W dodatku przesyłkę może odebrać ktoś za Ciebie. 98% paczek doręczanych jest następnego dnia po nadaniu. Za wysyłkę zapłacisz mniej niż w przypadku przesyłek kurierskich czy pocztowych. Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Paczkomatów, znajdują się tutaj: http://paczkomaty.pl/pl/dla-ciebie/jak-to-dziala/jak-odbierac.


Na czas realizacji zamówienia składają się:

 • czas potrzebny na przyjęcie i skompletowanie zamówienia wynoszący do 5 dni roboczych w zależności od tego, w którym z magazynów znajduje się zamówiony towar
 • czas oczekiwania na płatność za zamówiony towar
 • czas potrzebny na wysyłkę i dostarczenie towaru

Przesyłki wysyłane są w dni robocze, w godzinach 12.00 – 18.00, niezwłocznie po otrzymaniu płatności za zamówiony towar oraz po skompletowaniu zamówienia.

Szacujemy, że maksymalny czas, od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania zamówionego towaru, nie powinien przekroczyć 7 dni. W przypadku, gdyby czas ten miał się wydłużyć kontaktujemy się z zamawiającym w celu dokonania indywidualnych uzgodnień.


Koszty wysyłki pokrywa w całości zamawiający. Kosz ten jest uwzględniony na fakturze sprzedaży i wynosi:

Poczta Polska - 19,00 zł
Firma kurierska - 11,00 zł
Paczkomaty InPost - 10,00 zł


Dostępne są następujące formy płatności:

 • eCard - płatności kartami kredytowymi oraz przelewami elektronicznymi
 • Przelew - wpłata na podany poniżej rachunek bankowy

Bank Millennium S.A.

Nr rachunku: 72 1160 2202 0000 0001 3310 1744

Odbiorca: APIA sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 66, 80-244 Gdańsk

W tytule przelewu należy koniecznie podać numer złożonego zamówienia. Numer ten widoczny jest po złożeniu zamówienia oraz otrzymają go Państwo w e-mailu potwierdzającym możliwość realizacji zamówienia wraz z danymi do realizacji przelewu.


Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru przez kupującego. Do odstąpienia od umowy wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku złego dopasowania obuwia możliwa jest jego wymiana na inny rozmiar.

Koszt odesłania wymienianego lub zwracanego towaru ponosi kupujący. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa z uwagi na brak towaru na wymianę, kupujący otrzyma zwrot zapłaty za towar.

Procedura zwrotu i wymiany

Prosimy o odesłanie towaru wraz z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym Protokołem przyjęcia zwrotu towaru (pobierz), który dla ułatwienia załączamy do przesyłki, na podany poniżej adres. Prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego do dokonania zwrotu zapłaty. Towar, wraz z wypełnionym Protokołem, prosimy odesłać na podany poniżej adres, na koszt własny.

W przypadku zwrotu towaru, poniesione koszty zakupu zostaną zwrócone przelewem na wskazany w formularzu zwrotu lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, bądź też, w przypadku gdy zapłaty za towar dokonano kartą kredytową, koszty zakupu zostaną zwrócone w formie uznania na rachunek karty kredytowej.

W przypadku chęci wymiany towaru prosimy oczekiwać na telefoniczne lub mailowe potwierdzenie, że towar na wymianę jest dostępny. Ponowną wysyłkę realizujemy niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru podlegającego wymianie. Jeżeli towar na wymianę nie jest dostępny, wówczas dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów zakupu.

Adres do zwrotu towaru i dane kontaktowe:

Apia sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 66
80-244 Gdańsk

Tel./Fax 58 344-05-04; E-mail: sklep@apia.pl

Prosimy nie odsyłać przesyłek na koszt odbiorcy o ile nie było to wcześniej z nami ustalone.


Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zależności od tego czy nabywcą była firma czy osoba fizyczna. Wszystkie sporne reklamacje rozpatrywane są w oparciu o opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15-12-2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.Nr 41 poz. 25) rzeczoznawcy z powyższej listy powołani są do wydawania opinii o jakości produktów lub usług w sporze z konsumentem.

W przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna

W razie konieczności złożenia reklamacji, w przypadku osób fizycznych, zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 141 poz. 1176).
W myśl ww. przepisów sprzedawca odpowiada wobec kupującego jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od daty jej stwierdzenia.

W przypadku gdy nabywcą jest firma

W razie konieczności złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar zakupiony był na firmę, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
W myśl ww. przepisów sprzedawca odpowiada wobec kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej wadzie w ciągu 1 miesiąca od daty jej stwierdzenia. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 1 roku od daty zakupu.

Procedura reklamacyjna

 1. Prosimy o wypełnienie, załączonego do towaru, druku zgłoszenia reklamacyjnego (pobierz) lub sporządzenie własnego zgłoszenia reklamacyjnego z uwzględnieniem następujących informacji:
  - imię, nazwisko, adres reklamującego,
  - data sprzedaży,
  - oznaczenie (nazwa, symbol) zakupionego towaru,
  - zapłacona cena towaru,
  - powód reklamacji,
  - żądanie co do sposobu załatwienia reklamacji.
 2. Towar, wraz z załączonym zgłoszeniem reklamacyjnym, prosimy odesłać na podany poniżej adres.
 3. Po otrzymaniu reklamowanego towaru i dokonaniu jego oceny podejmujemy decyzję o sposobie załatwienia reklamacji. Ewentualnie, w sprawach spornych, towar jest kierowany do oceny przez rzeczoznawcę wpisanego na listę prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Koszt zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy ponosi Apia sp. z o.o.
 4. O podjętej decyzji informujemy reklamującego listownie lub przez e-mail, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 5. W przypadku gdy towar jest naprawiany, lub gdy towar jest wymieniany na nowy, wysyłka towaru naprawionego lub towaru na wymianę odbywa się na koszt firmy Apia sp. z o.o.
 6. W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna koszt odesłania towaru ponosi firma Apia sp. z o.o.
 7. W przypadku gdy z uwagi na zasadność reklamacji następuje rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży, zwrot ceny towaru odbywa się na wskazany przez Reklamującego rachunek bankowy.

Adres do wysyłki reklamacji i dane kontaktowe:

Apia sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 66
80-244 Gdańsk
Tel./Fax 58 344-05-04; E-mail: sklep@apia.pl

Prosimy nie wysyłać przesyłek na koszt odbiorcy o ile nie zostało to wcześniej z nami ustalone.
up
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl